Перелік освітніх компонентів

Освітня програма включає такі освітні  компоненти:  когнітивний (система наукових знань), практичний (система практичних умінь, навичок, способів діяльності), творчий (досвід творчої діяльності), комунікативний (система відносин).   №