Нормативно-правова база щодо звернення громадян

Ст. 40 Конституції України
надає право громадянам індивідуально чи колективно, письмово або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.
Всебічний розгляд звернень громадян, задоволення законних прав та інтересів, оперативне їх вирішення, є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Ст. 55 Конституції України 
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом. Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.


 Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР

Постанова КМУ №348 від 14.04.1997  “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”

Указ Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування Конституційного права на звернення до органів державної влади та оргагів місцевого самоврядування»

Постанова Кабінета Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян 

“Загальна декларація прав людини”

Наказ Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.”